2030 Érd, Széchényi tér 3.
H-P: 8:00-15:00
+36 30 284 8996
info@hsplitter.hu
HSplitter Kft.
Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák H-Splitter Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. cég (székhely: 2030 Érd, Felsővölgyi út 27., adószám: 13835668-2-13 ), mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

Szolgáltató Adatai

A szolgáltató neve: H-Splitter Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. A szolgáltató székhelye: 2030 Érd, Felsővölgyi út 27.
A szolgáltató telephelye: 2030 Érd, Széchényi tér 3.
A szolgáltató e-mail címe: info@hsplitter.hu Cégjegyzékszáma: 13-09-126410
Adószáma: 13835668-2-13
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság): Fővárosi Cégbíróság Telefonszámai: +36309553898
A szerződés nyelve: magyar
A tárhely-szolgáltató adatai: Net-Tech Informatikai Kft.

Alapvető rendelkezések


1.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

1.2. ÁSZF hatály: 2023. szeptember 1-től, visszavonásig. Az adatokban és egyéb rendelkezésekben bekövetkezett változásokat a Szolgáltató köteles módosítani a jelen ÁSZF- ben.


1.3. A weboldal/weboldal, mint szerzői jogi mű szerzői jogi védelme a Szolgáltató tulajdona.

Adatkezelési szabályok


1.4. Jelen ÁSZF Felhasználási és adatkezelési elvei a www.hsplitter.hu címen elérhető weboldalra terjednek ki. Ellenkező kikötés hiányában a szabályzat hatálya nem terjed ki azon adatkezelésekre, melyek az oldalon hirdető harmadik személyek promócióihoz, nyereményjátékaihoz, egyéb kampányaihoz kapcsolódnak, továbbá olyan honlapok adatkezeléseire, melyekre a www.hsplitter.hu oldalon található hivatkozás vezet.


Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre


A weboldalon megjelenő és megrendelhető termékek ipari, irodai és magán célú felhasználásra kínált papír és ragasztástechnikai termékek. A termékek darab, csomag, tekercs, tasak és doboz kiszerelési egységekben kerülnek értékesítésre. Az egyes mennyiségi egységekben foglalt termék mennyiségeket a termékek leírásai tartalmazzák. Minden termék adatlap oldalán letölthető az adott termékTechnikai adatlapja, mely minden részletes információt tartalmaz a termékről. Bizonyos termékek esetében kötelező az Anyagbiztonsági adatlap elolvasása és megértése a vásárló számára, mely adatlapot szintén a termék adatlap oldalán letölthető. Egyúttal a megrendelés során a Felhasználó által megadott értesítési e-mail címre küldött elektronikus értesítés formájában, biztosítja online, letölthető PDF formátumban.

A termékek mellett megjelenített árak a mindenkor érvényes ÁFA összegét tartalmazzák. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra. A házhoz szállítás díja, a megrendelés folyamata során, a megadott szállítási cím alapján kerül kalkulálásra, a Webáruházon is közzétett szállítási díjak alapján.


A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek. Cégünk nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt.

A megrendelések feldolgozása és teljesítés


Megrendelések érdekében és ezekkel kapcsolatban keresse fel a Szolgáltató weboldalját:
www.hsrshop.hu

Elállás joga


1.16. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.


1.17. Az elállási jog gyakorlásának menete... (mikor élhet vele a vásárló, mikor nem, haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszautalja a webáruház az árat, kivételek stb.)


Garancia, jótállás


1.18. Termékeinkre X hónap garanciát vállalunk. Meghibásodás esetén a garancia levélben található szervizek bármelyikében személyesen vagy telefonon tájékoztatják a teendőkről, illetve elérhetőségeink valamelyikén is tájékoztatást nyújtunk. Lásd még: 151/2003. Korm. rendelet. A PTK-féle jótállás, kellékszavatosság, termékszavatosság szabályai.


Panaszkezelés


1.19. A weboldal köteles a fogyasztót tájékoztatni a székhelyéről, a panaszügyintézés helyéről - ha az nem egyezik meg a forgalmazás, illetve értékesítés helyével - és az adott tevékenység, kereskedelmi forma vagy módszer sajátosságaihoz igazodó módjáról, valamint a panaszok közlése érdekében a vállalkozás vagy a vállalkozás ügyfélszolgálatának levelezési címéről és - ha a panaszokat ilyen módon is fogadja - elektronikus levelezési címéről, illetve internetes címéről, telefonszámáról.


Vegyes rendelkezések


1.20. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Fővárosi és Pest Megyei Bíróság/Törvényszék illetékességét.


Kelt: Érd, 2023. szeptember 1.